Exclusieve (vakantie)woningen en investeringsobjecten

Oostenrijk juridisch

‘Vakantiehuizenproblematiek’, hoe zit het?

De ‘vakantiehuizenproblematiek’, er gaan vele verhalen de ronde over wat er in Oostenrijk wel en niet zou mogen als het aan komt op het bezit van (tweede)woningen. Sommige daarvan doen u als koper geloven dat het in Oostenrijk bijna illegaal zou zijn wanneer u hier een woning koopt. Dat is zeker niet juist. De ‘vakantiehuizenproblematiek’ is veel minder problematisch dan soms wordt geschetst. Het is goed te weten, dat iedere EU ingezetene/investeerder binnen de EU onroerend goed mag aanschaffen, óók in Oostenrijk.

Natuurlijk, er is wet- en regelgeving waar u zich als koper bewust van dient te zijn. Alpendreams werkt nauw samen met vele specialisten die deze wet- en regelgeving kennen en precies weten hoe hier mee om te gaan in de praktijk. Dit uitgebreid juridisch netwerk om u als koper wegwijs te maken in deze materie en te begeleiden bij de aanschaf van een (tweede)woning geeft u als investeerder/koper een groot stuk extra zekerheid.

Wat het in Oostenrijk mogelijk wat verwarrend maakt is dat de wet- en regelgeving in iedere deelstaat verschillend is. Tirol kent bijvoorbeeld weer andere wetgeving, dan het Salzburgerland of Vorarlberg. Ook verschilt enorm per deelstaat en kanton, maar ook zelfs per gemeente/burgemeester (!) hoe de wet wordt uitgelegd en geïnterpreteerd.

Wat wil men in Oostenrijk liever niet

1. Leegstand van (vakantie)woningen

Oostenrijkers zien over het algemeen graag dat (buitenlandse) investeerders een woning aanschaffen. Echter, men ziet liever geen dichte luiken. Dus wanneer iemand een huis koopt en deze vervolgens alleen gedurende enkele weken per jaar zelf gebruikt. Leegstand gedurende een groot deel van het jaar probeert men dus tegen te gaan door een verhuurverplichting op te leggen. Het is daarom dat Nederlandse en Belgische kopers in Oostenrijk altijd zeer welkom zijn, omdat wij vrijwel altijd willen verhuren, hetgeen gasten trekt en de lokale economie stimuleert.

2. Verhuur van een woning aan toeristen in een appartementencomplex, waar voornamelijk gezinnen permanent wonen.

Hier is wat voor te zeggen, daar het immers zo is, dat mensen, die hier geen vakantie vieren de volgende dag gewoon weer aan het werk of naar school moeten. Als je dan te maken hebt met soms luidruchtige vakantiegangers is dat ongewenst.

Oostenrijkse wet- en regelgeving in hoofdlijnen

Om bovengenoemde zaken zo veel mogelijk in goede banen te leiden heeft Oostenrijk wetgeving gemaakt, die dus per deelstaat verschilt. Over het algemeen zijn er drie hoofdcategorieën te onderscheiden:

– Zweitwohnsitz of Freizeitwohnsitz. Op woningen met deze bestemming rust geen verhuurverplichting. De woning mag gebruikt worden voor mijn eigen vakanties en/of weekenden. Verhuur van de woning, alsmede permanente bewoning is ook toegestaan. Om leegstand te voorkomen worden nieuwe initiatieven zelden nog met Zweitwohnsitz of Freizeitwohnsitz bestemd.

– Hauptwohnistz. Ik mag hier kopen. Deze woningen zijn in principe bestemd voor permanente bewoning. Verhuur aan toeristen ligt hier vaak gevoelig (zie hierboven), waarbij er toch uitzonderingen kunnen zijn op de regel. Deze woning mag u wel permanent verhuren of leeg laten staan.

– Gewerbliche of touristische Nutzung. Woningen met deze bestemming liggen veelal in gebieden waar het toerisme bevorderd wordt. Deze woningen moeten dan ook verhuurd worden, maar men kan er als eigenaar onder voorwaarden zelf ook gebruik van maken.

Verder zijn er in Oostenrijk gebieden, waar de verschillende bestemmingen naast elkaar bestaan (Mischgebiet). Ook kan er een verschil in toegestaan gebruik zijn tussen bestaande – en nieuwbouw. Het is dus van groot belang om bij de aankoop van een vakantiewoning in Oostenrijk deskundig te worden voorgelicht over de lokale bestemming om latere problemen te voorkomen.

Kortom, de ‘vakantiehuizenproblematiek’ is eigenlijk helemaal niet zo problematisch. De Oostenrijkse wet- en regelgeving geeft ruimte aan buitenlanders en Oostenrijkers zelf om in Oostenrijk een (tweede)woning te bezitten. Van belang is echter wel dat u zich goed laat voorlichten en begeleiden.

Alpendreams heeft er nadrukkelijk voor gekozen in dit stuk alleen de hoofdlijnen met betrekking tot de wet- en regelgeving weer te geven. Graag verstrekken wij u nadere informatie indien u daar prijs op stelt. Tevens kunnen wij u in contact brengen met advocaten die in deze materie zijn gespecialiseerd.