Exclusieve (vakantie)woningen en investeringsobjecten

UPDATE: Verwarrende brieven in sommige gemeentes van het Salzburgerland

Terug naar overzicht

Een aantal klanten heeft ons inzage gegeven in brieven die enkele gemeentes in het Salzburgerland hebben verstuurd. Er wordt gesteld dat u als buitenlandse huiseigenaar een illegale Zweitwohnsitz heeft en nu eenmalig de gelegenheid krijgt om – zolang u het huis bezit – toch uw huis als “legale” Zweitwohnsitz te gebruiken. Dit recht vervalt overigens weer bij doorverkoop. Wij hebben overleg gehad met de juristen waar deze koopaktes in het verleden getekend zijn en zij geven aan dat het vooralsnog niet verstandig is dit formulier zoals gevraagd wordt in te vullen en te ondertekenen.

UPDATE 02.08.2019

Definitief advies van onze Oostenrijkse juristen:

Zolang u uw (vakantie)woning voor de toeristische verhuur gebruikt, is het verstandig om niet te antwoorden dat uw huis/appartement een Zweitwohnsitz zou betreffen. Immers, u gebruikt uw huis/appartement om inkomen mee te genereren.

Het toeristisch blijven verhuren van uw huis/appartement is daarnaast belangrijk, omdat dit er voor zorgt dat de toestemming om toeristisch te verhuren ook toekomstig blijft bestaan.

Indien u middels de verstuurde brief toch een Zweitwohnsitz zou aanmelden, dan mag u weliswaar uw huis/appartement als Zweitwohnsitz gebruiken, maar bij een eventuele verkoop komt dit dan te vervallen. Het invullen van deze brief zou eventueel tot gevolg kunnen hebben dat de toeristische verhuur per direct niet meer mogelijk is. Daarom is het advies van onze juristen: NIET INVULLEN.

——————————————————————————————–

Bovenstaande is de update van onderstaand artikel uit de AlpenFlits! van 30.06.2019:

Tot 01.01.2018 was het in het Salzburgerland mogelijk om ook huizen of appartementen met een woonbestemming aan te kopen en deze legaal toeristisch te verhuren. U heeft als koper bij het tekenen van de koopakte ook met een apart schrijven aan het land Salzburg bevestigd het gekochte niet als Zweitwohnsitz te gaan gebruiken. Dat is ook juist want voor onze kopers geldt dat zij eigenlijk standaard zijn gaan verhuren. Géén Zweitwohnsitz dus.

Inmiddels is de wet- en regelgeving zodanig aangepast dat het kopen van een huis of appartement met een woonbestemming ook alleen nog mogelijk is wanneer hier een hoofdwoonbestemming (Hauptwohnsitz) wordt aangemeld. Er zijn echter veel buitenlandse huiseigenaren die in het verleden gekocht hebben en die niet zijn gaan verhuren. Deze eigenaren bezitten een ‘illegale Zweitwohnsitz’.

In de brieven die wij ter inzage hebben gehad zien de betreffende gemeentes alle buitenlandse huiseigenaren per definitie dus als eigenaar van een illegale Zweitwohnsitz. Er is door het land Salzburg beslist dat alle eigenaren van een illegale Zweitwohnsitz eenmalig de gelegenheid krijgen om – zolang u het huis bezit – toch uw huis als “legale” Zweitwohnsitz te gebruiken. Er volgt dan een iets hogere lokale belasting. Dit recht vervalt overigens weer bij doorverkoop.  Er wordt echter géén onderscheid gemaakt tussen eigenaren, die de woning niet verhuren – en dus een illegale Zweitwohnsitz bezitten – en eigenaren die toeristisch verhuren en dit toeristisch verhuurrecht bij verkoop aan de nieuwe eigenaar willen doorgeven.

Wij hebben navraag gedaan bij de juristen die destijds de koop hebben begeleid. Zij komen nog met een antwoord, maar adviseren op dit moment deze brief niet in te vullen of te ondertekenen.

Kortom: mocht u een dergelijke brief hebben ontvangen, teken dan vooralsnog niet. Het is raadzaam de gemeente wel te melden, dat uw reactie nog op zich laat wachten, daar u de brief onvoldoende begrijpt en daarom om juridisch advies heeft gevraagd. Wordt zeker vervolgd.