Passie voor Oostenrijk - Exclusieve (vakantie)woningen en investeringsobjecten

Vastgoedbubbel in Tirol?

Terug naar overzicht

Wij krijgen met regelmaat de vraag waarom de prijzen specifiek in Tirol zo hoog zijn. Zou er sprake kunnen zijn van een vastgoedbubbel? Even geleden was er op Tirol TV een interessant interview met een bekende makelaar uit Innsbruck die helder uiteenzette hoe de ontwikkeling van de vierkantemeterprijzen in Tirol geduid moet worden en waarom er geen sprake zou zijn van een bubbel.

Hoewel Oostenrijk voor ons Nederlanders en Belgen natuurlijk erg groen en rustig lijkt, is dat in de praktijk als het om bouwmogelijkheden gaat anders. Het is namelijk zo dat de hoeveelheid bouwland beperkt is vanwege de topografie. Tirol heeft slechts 12% bouwland beschikbaar, inclusief alles dat reeds gebouwd is. Veel grond is niet geschikt als bouwlocatie (bijvoorbeeld door natuurgevaren) en daarnaast claimt men veel grond voor de kleinschalige landbouw.

Van het land dat geschikt is als bouwgrond, is er bovendien weinig op de markt. Zo’n 60% van het beschikbare bouwland is in het bezit van een relatief kleine groep mensen. Af en toe wordt er een klein stukje verkocht en de rest wordt doorgegeven aan de volgende generatie(s). Ook heeft de kerk zo’n 30% in handen en die geeft vrijwel alleen grond uit op erfpacht. Zodoende blijft er maar een zeer beperkte hoeveelheid bouwland over waarmee gehandeld wordt. Doordat de vraag naar bouwgrond het geringe aanbod al jaren overstijgt (en zal blijven overstijgen) durft men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat er geen sprake is van een (vastgoed)bubbel.

Kortom, de instap in Tirol is wellicht wat hoger dan elders, maar daar staat waardevast bezit tegenover.