Exclusieve (vakantie)woningen en investeringsobjecten

Alpendreams sluit opnieuw een bijzonder succesvol jaar af. Een jaar waar we dankbaar op terug kijken. Uw groot vertrouwen in de afgelopen 13 jaar heeft ons mede zo succesvol gemaakt. Daarvoor is onze dank groot. Vol vertrouwen kunnen wij het nieuwe jaar met u tegemoetzien.

Hoe anders is dat vaak elders in de wereld. Voor nog altijd velen is een onbezorgde toekomst allesbehalve vanzelfsprekend.

Wij van Alpendreams realiseren ons dat en bouwen daarom aan een school voor kinderen van 0 tot 6 jaar bij de Drakensbergen in Kwazulu Natal. We schenken hoop en liefde in een arme gemeenschap: Sakhile. In dit dorp van Elijah – bij Bergville en het Royal Natal National Park, tegen Lesotho aan – bieden we hem en zijn dorpsgenoten toekomstperspectief! Er wordt hard gebouwd; er zijn al 2 leraren in dienst en er worden meer leraren opgeleid.

De Amerikaanse Cheryl Grace, de oprichter van Sakhile Centre of Learning, zorgt dat alles wettelijk klopt en de Zuid-Afrikaanse Cheryl Blackburn, eigenaresse van de Three Tree Hill Lodge in de buurt begeleidt ter plaatse Elijah en zijn dorpsgenoten.

Help je ook mee? Ook jouw donatie is van harte welkom!

Jullie gift graag op rekeningnummer NL48 RABO 0335 2960 84 t.n.v. Hubers Foundation onder vermelding van uw naam.

Alvast enorm bedankt voor ook jullie bijdrage namens Elijah en de kinderen in zijn dorp.

Wij wensen jullie zinvolle kerstdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar, waarin wij samen succesvol mogen bouwen aan een wereld met toekomst. Ook voor Elijah en zijn dorpsgenoten!

Alpendreams.

Fransje, Sylvia, Fleur, Rosemareine, Dirk, Bertil, Valentijn en Robert