Exclusieve (vakantie)woningen en investeringsobjecten

De bouwprijzen stijgen ook in Oostenrijk, waar op letten?

Terug naar overzicht

De laatste paar maanden ontkomen vrijwel al onze partners er niet aan om hun verkoopprijzen te verhogen. De reden hiervoor is de snel stijgende prijs van bouwmaterialen. Wereldwijd is er een tekort aan aan grondstoffen en dat werkt ook hier in Oostenrijk door. Prijsstijgingen van bouwmaterialen van meer dan 20% ten opzichte van een halfjaar geleden zijn inmiddels geen uitzondering meer. Dit wordt (gedeeltelijk) doorberekend in de prijzen die u als koper betaald.

Ik heb al gekocht, merk ik hier nog iets van?

Nee. Als u al gekocht heeft en de koopakte al getekend is, dan hebben prijsstijgingen voor u geen gevolgen meer. In de koopakte die onze klanten tekenen is namelijk opgenomen dat het een vaste prijs betreft en daar kan de ontwikkelaar niet meer van afwijken. Wel kunnen de prijsstijgingen een gevolg hebben voor eventueel meerwerk dat nog niet in opdracht is vergeven.

In het geval u een Kaufanbot (voorstadium Kaufvertrag) heeft getekend is het in theorie nog mogelijk dat de prijs – maar altijd in overleg – wijzigt. Echter, wij hebben met al onze partners de afspraak gemaakt dat wanneer binnen 6 maanden na tekenen van het Kaufanbot ook het Kaufvertrag getekend wordt, de prijs uit het Kaufanbot geldig blijft. Kortom; zit u met ons in een lopend aankooptraject dan is er geen reden tot zorg.

Ik heb een prijslijst ontvangen, blijft die geldig?

Prijslijsten die u ontvangt zijn de op dat moment geldende prijzen. Worden de prijzen door onze partners aangepast, dan heeft u niet automatisch nog recht op de oude prijs. Wel proberen wij het met onze partners altijd zo af te spreken dat klanten die al bezichtigd hebben en/of op zeer korte termijn na de prijsverhoging komen bezichtigen, dat hier nog de oude prijzen kunnen blijven gelden. In veel gevallen lukt dit ons. Desalniettemin is het in de huidige markt verstandig om bij serieuze interesse een bezichtiging niet te lang uit te stellen.

Gaan de prijzen straks weer dalen?

Ook wanneer de markt van de bouwmaterialen zich straks (hopelijk) weer stabiliseert, ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat leveranciers hun prijzen weer naar beneden gaan bijstellen. Wel zullen de snelle prijsstijgingen dan afnemen, waardoor de prijzen op de prijslijst weer voor langere tijd vast kunnen staan.

Zijn de prijsstijgingen zorgwekkend?

De Oostenrijkse vastgoed markt is gezond en kan de huidige prijsstijgingen hebben. Kijken we specifiek naar het toeristisch vastgoed, dan geldt daar dat er meer vraag naar vakantiechalets en appartement is dan aanbod. Dit komt mede doordat Oostenrijk nieuwe toeristische ontwikkelingen streng reguleert.

Prijsstijgingen kunnen vanuit rendementsoogpunt wel nadelig zijn op het moment dat de huurprijzen niet mee stijgen. Verhuurorganisaties zien echter dat Oostenrijk als vakantieland almaar populairder wordt en dat buitenvakanties sterk in trek zijn. Dit zal de komende jaren naar verwachting zo blijven.