Alpendreams Sales Services

  • English
  • Nederlands
“Alpendreams is continually looking for attractive property, to offer to potential buyers in the Netherlands and Belgium. Therefore, I would like to get in touch with people who want to offer a real estate object or project within the Benelux.”

Robert P. Hubers, owner

Eigenaar Alpendreams

Our Specialty

We specialize in assisting with the purchase of vacation homes and apartments in Austria. Therefore, an ample supply of real estate objects/projects is a must. Over the years, we have built a large network in Austria, which allows us to assist those potentially interested in Austrian real estate, in a very diverse and surprising way. Professional, personal and reliable service comes naturally to us. Alpendreams focuses exclusively on buyers from the Netherlands and Belgium.

In the Netherlands and Belgium, Alpendreams has gotten awareness through trade shows, the Internet and our news bulletin "De Alpenflits!". We are known as a company offering quality as well as very personal support in helping people find their dream home, chalet, apartment or lot.

Alpendreams will professionally market your (vacation) home or project in the Netherlands and Belgium, in a unique way drawing the attention of potential Belgian and Dutch buyers.

What differentiates Alpendreams from other parties?

We differentiate ourselves through our presence on as many as five trade shows in Belgium and the Netherlands, visited by people looking for a second home in Austria. In addition, we organize customized trips to view properties in Austria. These trips have become a very important purchase, and thus sales tool. Finally, our newsletter "De Alpenflits!" - published about every three weeks - is a great marketing tool to connect buyers and sellers.

Prior to the property viewing trips, we visit potential buyers at home to get acquainted, to identify specific needs and to present the properties we offer.

However, we do more than just that. To ensure our customers are well informed tax and legal matters are discussed extensively. In addition, we discuss wide ranging possibilities of obtaining a good return on investment.

Our in-depth approach has proven to increase our selling opportunities substantially. Alpendreams is never taking a wait-and-see attitude, instead always actively seeking to connect and to remain connected with its target audience.

When our customer has made the decision to buy, Alpendreams will ensure the signing of the contract and the property transfer will be conducted properly. In order to make the process run smoothly we work closely with banks, lawyers, notaries, tax consultants, insurers, rental - and management organizations and designers.

Always locally available in the Benelux and Austria

To provide our quality of service in both the Benelux and Austria, Alpendreams has an office in the Netherlands as well as in Austria. Robert and Valentijn live permanently in Austria, while the Dutch team led by Bertil provides our services from the Netherlands.

Alpendreams is continually looking for properties to offer in the Benelux. Therefore, we would like to get connected with those who want to sell a building, vacation home, chalet, apartment or lot to inhabitants of the Benelux. Interested in how we work?

Contact us
“Alpendreams is voortdurend op zoek naar mooi onroerend goed, om dit te kunnen aanbieden aan potentiële kopers in Nederland en België en komen daarom graag in contact met mensen, die een pand of project willen aanbieden binnen de Benelux.”

Robert P. Hubers, Directeur

Eigenaar Alpendreams

Onze specialisatie

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding bij aankoop van vakantiehuizen en vakantiewoningen in Oostenrijk. Een ruim aanbod is dan een must. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een groot netwerk in Oostenrijk opgebouwd, waardoor wij potentiële geïnteresseerden in Oostenrijks onroerend goed van dienst kunnen zijn op een heel veelzijdige en verrassende manier. Professionele, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening is voor ons vanzelfsprekend. Wij richten ons uitsluitend op kopers uit Nederland en België.

In Nederland en België is Alpendreams vooral bekend geworden via beurzen, het internet en ons nieuwsbulletin “De Alpenflits!” en staan wij bekend als een bedrijf, dat kwaliteit biedt en via heel persoonlijke begeleiding mensen hun droomhuis, chalet, appartement of kavel helpt vinden.

Uw (vakantie)huis of vakantieproject wordt door ons professioneel in Nederland en België vermarkt en op een geheel eigen wijze onder de aandacht gebracht van potentiële Belgische en Nederlandse kopers.

Wat onderscheidt Alpendreams van andere partijen?

Ons groot onderscheidend vermogen voor verkopers is onze aanwezigheid op maar liefst 5 beurzen in België en Nederland, waar mensen die een tweede woning in Oostenrijk zoeken naar toe komen. Daarnaast zijn onze bezichtigingsreizen naar Oostenrijk een zeer belangrijke aankoop- en daarmee ook verkooptool. Tot slot is ons gemiddeld 3 wekelijks verschijnend informatiebulletin “De AlpenFlits! een prachtige marketingtool om kopers en verkopers dichter bij elkaar te brengen.

Vooraf aan de bezichtigingsreizen bezoeken we potentiële kopers eerst thuis om specifieke wensen te inventariseren, kennis te maken en ons aanbod te presenteren.

Maar we regelen meer, waarbij belangrijk is te vermelden dat fiscale en wettelijke zaken uitgebreid met onze klanten worden besproken, zodat ze goed geïnformeerd zijn. Ook de ruime mogelijkheden van het behalen van een gedegen rendement komt altijd uitvoerig aan bod.

Deze intensieve manier van omgaan met potentiële kopers verhoogd de verkoopkansen aantoonbaar substantieel. Alpendreams is niet afwachtend, maar actief in het contact zoeken en onderhouden met haar doelgroep.

Wanneer de koopbeslissing door klanten is genomen, regelt Alpendreams dat het ondertekenen van de koopakte en de overdracht in goede banen geleid wordt. Hiervoor werken wij intensief samen met banken, advocaten, notarissen, belastingadviseurs, inrichters, verzekeraars en verhuur – en beheerorganisaties.

Altijd ter plaatse in de Benelux en Oostenrijk

Om onze service in zowel Nederland en België als in Oostenrijk te kunnen waarborgen heeft Alpendreams zowel een kantoor in Nederland als in Oostenrijk. Robert en Valentijn wonen permanent in Oostenrijk, terwijl het Nederlandse team onder leiding van Bertil service vanuit Nederland verleent.

Alpendreams is voortdurend op zoek naar objecten, die wij in de Benelux kunnen aanbieden en komen daarom graag in contact met mensen, die een pand, vakantiehuis, chalet, appartement of kavel willen verkopen aan Benelux ingezetenen.Geïnteresseerd geraakt in onze werkwijze?

Neem contact op met de Alpendreams Sales Services
 
Bekijk direct ons aanbod